Die offizielle Übersetzung liegt noch nicht vor.

[en] Version

[en] Initial Release

[en] End of Sale

[en] End of Support

[en] NiceLabel Cloud

[en] *rebranded to Loftware Cloud

[en] 10.x (SaaS)

[en] November 14, 2018

[en] N/A (SaaS)

[en] N/A (SaaS)

[en] NiceLabel 10

[en] 10.x

[en] November 9, 2021

[en] TBA

[en] TBA

[en] NiceLabel 2019

[en] 2019.x

[en] November 14, 2018

[en] November 9, 2021

[en] December 31, 2024

[en] NiceLabel 2017

[en] 2017.x

[en] July 12, 2016

[en] November 14, 2018

[en] June 30, 2022

[en] Designers (Express, Standard, Pro, PowerForms)

[en] 6.x

[en] October 25, 2012

[en] July 1, 2017

[en] December 31, 2018

[en] Desktop Suite

[en] 6.x

[en] April 3, 2013

[en] July 1, 2017

[en] December 31, 2018

[en] Automation (Easy, Pro, Enterprise)

[en] 1.x

[en] April 3, 2013

[en] December 31, 2016

[en] December 31, 2018

[en] Control Center (Pro, Enterprise)

[en] 6.x

[en] April 3, 2013

[en] December 31, 2016

[en] December 31, 2018

[en] PowerForms Web

[en] 6.x

[en] April 3, 2013

[en] December 31, 2016

[en] December 31, 2018

[en] NiceLabel Express, Pro

[en] 5.x

[en] March 22, 2007

[en] October 25, 2012

[en] December 31, 2015

[en] NiceLabel Suite

[en] 5.x

[en] March 22, 2007

[en] December 31, 2014

[en] July 1, 2017

[en] NiceWatch Enterprise

[en] 5.x

[en] March 22, 2007

[en] December 31, 2014

[en] July 1, 2017

[en] NiceWatch Enterprise Business Connector

[en] 5.x

[en] March 22, 2007

[en] December 31, 2014

[en] July 1, 2017

[en] Print Center

[en] 5.x

[en] October 16, 2006

[en] April 3, 2013

[en] December 31, 2016

[en] Portal

[en] 5.x

[en] October 20, 2010

[en] April 3, 2013

[en] December 31, 2016